Wstęp dr Małgorzaty Mańki-Szulik Prezydent Miasta Zabrze oraz nota wydawnicza