Historia Biblii

Zapraszamy na szczególną wystawę do Mikulczyc. W zabytkowym drewnianym kościele filialnym parafii ewangelickiej w Zabrzu można obejrzeć wyjątkowe eksponaty i poznać historię Biblii.

W imieniu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zabrzu, zapraszamy na wystawę, na której można będzie zobaczyć repliki najstarszych manuskryptów, kamiennych tablic, skrawki papirusów, zrolowane skóry, zapisane zwoje oraz pierwsze drukowane egzemplarze takie jak Biblia Gutenberga czy Biblia w przekładzie Marcina Lutra.

Wystawa dostępna będzie w drewnianym kościele filialnym parafii ewangelickiej w Zabrzu przy ul. Brygadzistów 14, od 27 października do 10 listopada, w określonych godzinach:

w czwartek (27 października) od 12.00-17.00
w piątki od 10.00-15.00
w soboty i niedziele wystawa nieczynna
w pozostałe dni od 10.00-17.00
w czwartek (10 listopada) od 10.00-15.00.

Całość zbiorów pochodzi od prywatnych fundatorów, którzy dostarczają swoje faksymile i reprinty dla celów edukacyjnych. Wystawa odwiedza muzea, placówki szkolne, domy dziecka oraz domy kultury na terenie całego kraju. Projekt jest interaktywnym sposobem zapoznania zwiedzających z historią powstania Biblii, jest opowieścią obrazującą 1500 lat historii powstania jednej tylko książki – Pisma Świętego. Kolejne 2000 lat to historia powstawania przekładów Pisma Świętego na języki narodowe. Przyjrzymy się słowom zapisanym na kamiennych tablicach, na skórach zwierzęcych na papirusie i pergaminach. Zobaczymy pierwszą czcionkę oraz ręcznie zapisane karty w językach, w których została spisana ta ponadczasowa lektura. Faksymile i reprinty pierwszych wydań w języku angielskim, niemieckim, polskim, po grecku po łacinie i hebrajsku.

W zapoznaniu się z wystawą Biblii, pomocna może okazać się strona: www.wystawabiblii.pl.