Grzybowice – opowiedzieć przeszłości

W Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Grzybowicach, 26 września 2022 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami o przeszłości dzielnicy, w której mieszkają.

Wykład „Grzybowice – opowiedzieć przeszłości” poświęcony był przybliżeniu losów tej zabrzańskiej dzielnicy, zwracając uwagę na lokalne „cicer cum caule”, czyli grochu z kapustą. Opowieści podjął się historyk, Dariusz Walerjański. W jej trakcie była okazja do tego, by wspomnieć najważniejsze wydarzenia, które wydarzyły się w tamtym miejscu w XIX i XX w. Poruszane wątki zahaczyły o architekturę, budynki już nieistniejące lub przemianowane oraz ludzkie losy, między innymi w trakcie II wojny światowej. Była także okazje do przedstawienia hipotez skąd wzięła się nazwa dzielnicy.

Spotkanie miało formę wykładu, nie zabrakło jednak reakcji ze strony publiczności w formie pytań czy ożywionej dyskusji. Ta pojawiła się przede wszystkim przy prezentacji zdjęć miejsc i obiektów, które pozostały żywe już tylko w pamięci niektórych mieszkańców lub rodzinnych historii opowiadanych w domach.

To nie była jedyna okazja do zintegrowania lokalnej społeczności i zapoznania jej z historią Grzybowic. Wykład historyka poprzedziły bowiem spotkania mieszkańców, w trakcie których dzieli się oni swoimi rodzinnymi historiami oraz wspomnieniami związanymi z dzielnicą.

Spotkanie z i dla mieszkańców zostały zrealizowane w ramach projektu „Grzybowice – tu wszystko gra”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura- Interwencje. Edycja 2022.