Uchodźcy i my

Instytut Literatury w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Uchodźcy i my. Twoja opowieść”. Najciekawsze prace zostaną opublikowane i nagrodzone. Podzielcie się swoją historią.

Ten wyjątkowy konkurs literacki skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich, które zaangażowały się w pomaganie uchodźcom z Ukrainy. Swoje wspomnienia i przeżycia można przedstawić w dowolnej postaci, czy to dziennika, artykułu, reportażu czy innej formy tekstowej. Zebrane w ten sposób historie życia codziennego, odnajdywania się w nowej rzeczywistości, pokazanie szerokiego zakresy pomocy, w którą zaangażowało się tysiące osób oraz setki organizacji, mają pomóc utrwalić to wielkie moralne poruszenie i wspólne działanie w słusznej sprawie. Przypomnijmy tylko, że od początku wojny polską granicę przekroczyło ponad 4,5 mln ukraińskich uchodźców, a w polskich szkołach uczy się 160 000 ukraińskich dzieci.

Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch kategoriach: gospodarz oraz opiekun. Pierwsza z nich dotyczy osób, u których w domach i mieszkaniach uchodźcy znaleźli schronienie i bezpieczny kąt. Natomiast druga kierowana jest do wolontariuszy, osób jeżdżących na granicę oraz organizatorów pomocy, jak działacze organizacji charytatywnych, osoby duchowne, urzędnicy, harcerze, nauczyciele, strażacy, pracownicy socjalni i wszyscy, którzy zaangażowali się w tę działalność.

Garść kwestii organizacyjnych. Tekst nie może być dłuższy niż 20 tys. znaków ze spacjami i powinien być zapisany w jednym z formatów dokumentów tekstowych. Termin nadsyłania mija 30 września. Więcej informacji dostępne jest na stronie www.uchodzcyimy.pl. Tam też również możemy zgłosić pracę konkursową.