Poznajcie Hałabałę

Książki sprawiają, że ich bohaterzy zaczynają nam towarzyszyć na co dzień. Tak niewątpliwie czują się przedszkolaki, którzy dzięki wspólnemu projektowi z Biblioteką, poznali Hałabałę i jego przygody.

Od jesieni 2021 roku Filia nr 15 przy ul. H. Jordana 52 w Zabrzu-Helence razem z Przedszkolem Miejskim nr 6 „Chatka Niedźwiadka” realizowały wspólnie projekt edukacyjny: „Oto Hałabała, zna go Polska cała”. Inspiracją do spotkań i innych aktywności była książka autorstwa Lucyny Krzemienieckiej „Z przygód krasnala Hałabały”.

Celem projektu było wprowadzenie przedszkolaków w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej oraz promowanie czytelnictwa. Na ile pozwalały przerwy w kolejnych falach pandemii koronawirusa, dzieci były zapraszane do Filii nr 15, w której specjalnie na te okazje został urządzony kącik krasnala Hałabały. To tutaj przedszkolaki słuchały o  jego kolejnych przygodach. Spotkaniom towarzyszyły rekwizyty przyrodnicze oraz książki tematycznie związane z omawianą aktualnie przygodą.

W marcu projekt został zakończony, a przedszkolaki zaproszono do konkursu rodzinnego pt: „Domek krasnala Hałabały”. Tym sposobem zwieńczeniem wspólnej akcji przeprowadzonej przez Przedszkole Miejskie nr 6 oraz Filię nr 15 było rozstrzygnięcie konkursu i wystawa prac w bibliotece.

Przedszkolaki wraz z rodzicami wykazały się wspaniałą inwencją twórczą i ogromną kreatywnością, tworząc piękne niczym małe dzieła sztuki domki krasnala Hałabały, co można podziwiać na załączonych zdjęciach oraz przez cały marzec w filii na Helence.