Przegląd tygodnia #39

O kryminale przez jeden dzień. W tym tygodniu jedno z ważniejszych wydarzeń dla tych, którzy chcą spojrzeć inaczej na swój ulubiony gatunek książek. Rozmawiać będziemy o lokalności w kryminale.

30 września, godz. 11.00

W Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu będzie można posłuchać autorów książek kryminalnych. Zaproszeni goście będą opowiadać o związku treści z miejscem, oczywiście skupiając się na najbliższym otoczeniu.

W programie wykłady:

  • prof. dr hab. Adam Regiewicz – „Śląsk Zły, czyli co śledczy porabia w Zabrzu?”

Adam Regiewicz – profesor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, z zamiłowania filmoznawca i antropolog. Przez wiele lat był nauczycielem zabrzańskiego liceum, obecnie kieruje Instytutem Literaturoznawstwa. Autor kryminałów: Kamienica przy Antycznej, Ucieczki Jakuba Krafta oraz trylogii zabrzańskiej: Hubertus, Krojcok, Krampus.

  • Wojciech Koryciński – „Historia jako tworzywo powieści kryminalnej. Opowieść o „trylogii” świdnickiej”

Wojciech Koryciński – pisarz, krytyk literacki, regionalista. Od 2003 roku pracuje jako nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy. Publikował w czasopismach: Odra, Czas Kultury, Strony, Pomosty, Rocznik Świdnicki, Fraza. Współpracował z czasopismem literackim Red oraz Fundacją na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. Autor świdnickich kryminałów Tajemnice ulicy Pańskiej, Niebieskie Zakony oraz sztuki teatralnej Urząd nad jeziorem.

  • prof. dr hab. Zbigniew Białas – „Tu nie ma miejsca na marnotrawstwo. Trylogia sosnowiecka a teoria powieści kryminalne

Zbigniew Białas – anglista, literaturoznawca; profesor nauk humanistycznych; pracownik Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego; stypendysta Fundacji Humboldta i Fulbrighta. Redaktor i współredaktor kilkunastu tomów naukowych publikowanych w kraju i za granicą, autor kilkudziesięciu esejów teoretycznoliterackich, tłumacz literatury angielskiej, amerykańskiej i nigeryjskiej. Autor m.in. trylogii sosnowieckiej: Korzeniec, Puder i pył, Tal.

Seminarium realizowane w ramach projektu „Kryminalne zagadki Śląska: reaktywacja”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Początek o godz. 11.00, 30 września 2021 r., w Łaźni Łańcuszkowej przy ul. Wolności 408. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Skip to content