Biblioteka z medalami

Miejska Bibliotek Publiczna w Zabrzu nagrodzona przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Medalem Bibliotheca Magna Perennisque. Uroczyste wręczenie odbyło się 23 marca 2021 r. w Sali Historycznej w zabrzańskim Ratuszu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu otrzymała Medal Bibliotheca Magna Perennisque. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane od 1995 przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Odznaczane są nim placówki za wybitne dokonania lub całokształt działalności na rzecz rozwoju krajowego bibliotekarstwa i promowania czytelnictwa w społeczeństwie. Medal przekazali: prof. Zbigniew Kadłubek, dyrektor Biblioteki Śląskiej oraz Sylwia Błaszczyk, przewodnicząca Zarządu Okręgu Bibliotekarzy Polskich w Katowicach.

Przy okazji wręczono również odznaki honorowe – „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod koniec ubiegłego roku. Biblioteka została nimi wyróżniona za działalność w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Zauważona została publikacja Biblioteki, wydana z okazji 75-lecia jej istnienia – „Obecność słowa w Zabrzu” oraz bogata aktywność na rzecz rozwoju kultury i promocji czytelnictwa. Rok rocznie realizowanych jest kilka projektów, które przyczyniają się do rozpowszechniania kultury i czytelnictwa zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Od lat realizowana jest na przykład „Książka na piątkę, znakomity początek”. W tym roku zaplanowana jest już 5 edycja. Za indywidualne zasługi odznakę otrzymali także: Tomasz Iwasiów, dyrektor MBP w Zabrzu, Paweł Dobrzelecki, zastępca dyrektora oraz Ewa Chuć, zastępca kierownika Działu Instrukcyjno-Metodycznego i Obsługi Sieci oraz Promocji i Marketingu. Odznaki wręczyła Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka -Szulik.

Skip to content