Znamy laureatów I Metropolitalnego Konkursu Literackiego

Werdykt Kapituły I Metropolitalnego Konkursu Literackiego. W I Metropolitalnym Konkursie Literackim, zorganizowanym w ramach XIII
Metropolitalnego Święta Rodziny, wzięło udział 19 autorów, którzy nadesłali 19 prac.Prace oceniała Kapituła w składzie:
dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek – dyrektor Biblioteki Śląskiej, przewodniczący Kapituły;
Tomasz Iwasiów – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu;
Dorota Szatters – naczelnik Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Zabrze;
Henryk Sikora (Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu);
dr Jan Baron (Biblioteka Śląska).

Po analizie tekstów i dyskusji Kapituła zdecydowała o nieprzyznaniu nagrody głównej.
Biorąc pod uwagę walory literackie prac oraz oryginalność ujęcia tematu konkursu –
„Rodzina przestrzenią spotkania”, Kapituła przyznała 6 wyróżnień.

W I kategorii (osoby do 18. roku życia) wyróżnienie w postaci nagrody rzeczowej (czytnik e-
booków), ufundowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu, przyznano Marcelinie
Trybuś (godło Mela) za pracę Dragon – dzikie serce.

W II kategorii (osoby powyżej 18. roku życia) Kapituła zadecydowała o przyznaniu
wyróżnienia głównego w wysokości 1000 zł Patrycji Fraj (godło Patison) za pracę 7 lutego
1956.

Przyznano także 4 równorzędne wyróżnienia dodatkowe w wysokości 500 zł:
Zbigniewowi Cichowlazowi (godło Meander) za pracę Niepowtarzalny wieczór,
Agnieszce Dubiel (godło Odpust) za pracę Fotografia z odpustu,
Gabrieli Styrkowicz (godło Maria Patocka) za pracę Pamiętnik pisany nocą,
Ewie Winiarskiej-Drzyzdze (godło Pstręgorz) za pracę Gdzie się mgły powolne wleką…

Fundatorem nagród pieniężnych jest Miasto Zabrze

Wyróżnione prace zostaną opublikowane w okolicznościowym druku, który ukaże się w
pierwszej połowie 2021 roku nakładem Biblioteki Śląskiej. Nagrody zostaną przekazane
laureatom do końca 2020 roku.