Nowe wyposażenie w Bibliotece

Dzięki udziałowi w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”, w Bibliotece pojawił się nowy sprzęt, który na pewno będzie bardzo dobrze wykorzystany zarówno w pracy jak i do kontaktu z czytelnikiem.

W ramach programu Instytutu Książki Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu otrzymała 30 tysięcy złotych. Środki zostały wydane na nowoczesny sprzęt. Dzięki nim wymieniono między innymi zasłużone komputery na nowe, które służyć będą nie tylko pracownikom, ale i czytelnikom. Zakupiono 5 komputerów, 5 laptopów oraz 5 monitorów.

Sprzęt komputerowy ustawiony na biurku

W obecnym czasie wykorzystane będą one między innymi do prowadzenia warsztatów i spotkań online, które są jedynym bezpiecznym rozwiązaniem na spotkanie w dużej grupie, a takie właśnie tworzą osoby, które są zainteresowane ofertą Biblioteki.

Cześć środków przeznaczona została na dodatkowe, ale równie potrzebne urządzania. Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu doposażyła swoje Filie o 1 drukarkę, 1 kserokopiarkę oraz 3 czytniki laserowe, które są niezbędnym elementem w codziennej pracy bibliotekarzy.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” został zorganizowany już po raz siódmy. Poprzednie edycje zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 oraz 2019.