Historia, o której warto pamiętać

Przełom października i listopada jest szczególnym czasem wyciszenia, kiedy więcej myślimy o zmarłych. Do odwiedzenia cmentarza żydowskiego zapraszał historyk i zabrzanin, Dariusz Walerjański.

29 listopada 2020 r. w Czytelni Ogólnej i Prasy odbyła się nietypowa lekcja – „Lekcja (nie)obecności”. Poprowadziło ją dwóch prelegentów – Dawid Kubieniec oraz Dariusz Walerjański.

Pierwszy z nich opowiadał o życiu społeczności żydowskiej w Zabrzu w latach 30 XX wieku. Natomiast wartości artystyczne żydowskiej nekropolii w Zabrzu przedstawił Dariusz Walerjański, który od lat zajmuje się on pamięcią o cmentarzu żydowskim w Zabrzu, dbając o jego utrzymanie i estetykę. W ciągu roku angażuje młodzież i nie tylko, by uporządkować to miejsce czy dokonać drobnych napraw. Jednoczenie jest członkiem Stowarzyszenia „Zachor”, które kontynuuję opiekę nad nekropolią sprawowaną wcześniej przez Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzem Żydowskim w Zabrzu.

Spotkanie było okazją do przybliżenia tego szczególnego w historii miasta miejsca, a także sylwetek osób, która zostały tam pochowane. Żydowski cmentarz mieści się w Zabrzu przy ulicy Cmentarnej. Szacuje się, że zostało tam pochowanych prawie 700 osób. Obecnie zachowało się jedynie 500 nagrobków. Najstarszymi, które można tam zobaczyć, są nagrobki Moritza Adlera oraz Johanny Friedmann, zmarłych w 1872 r. Wykłady były zorganizowane w ramach współpracy z Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, który wsparł Stowarzyszenie „Zachor” grantem.

Ze względu na zainteresowanie się tematyką oraz ograniczoną ilość osób która mogła wziąć udział w spotkaniu wykład będzie powtórzony w roku 2021.