Zachować nie tylko w pamięci…

Kościoły, wyjątkowe, bo zabytkowe i drewniane były tematem kolejnego spotkania w ramach cyklu „Sztuka w zasięgu ręki”. Szczegółową historię w Filii nr 9 w Kończycach przedstawił Jacek Kubik.

Historia, lokalizacja, podstawy architektoniczne oraz wnętrza – tak szeroko były omawiane drewniane kościoły. O tych wyjątkowych sakralnych budowlach opowiadał Jacek Kubik, miłośnik architektury i autor książki „Drewniane kościoły na Śląsku”.

Wstępem było omówienie naukowego podejścia do tematu, w tym charakterystyki budowania czy sposobów datowania powstania. Spotkanie było okazją to szerokiego omówienia drewnianej architektury. Nie tylko zostało przedstawione to, co jeszcze się zachowało, ale również scharakteryzowano otoczenia, w tym naturalną architekturę pod postacią drzew, które w pobliżu drewnianych budowli tworzą ochronę przed słońcem, deszczem, wodą czy piorunami.

W naszym regionie zachowały się 74 kościoły, w tym także najstarszy w Polsce, drewniany kościół w Sierotach, którego nawa pochodzi z 1457 roku, najmłodszy – w Istebnej-Stecówce, pochodzi z 2016 roku. Pośród omawianych obiektów nie zabrakło również dwóch zabrzańskich kościołów – św. Jadwigi na Zaborzu oraz kościół ewangelicki w Mikulczycach. Niektóre z obiektów zostały przeniesione w nowe miejsca, inne, dzięki zaangażowaniu wiernych i księży, odrestaurowane, w mniej lub bardziej udany sposób. Większość kościołów jest obecnie w dobrym stanie, ale należy pamiętać, że nic nie trwa wiecznie i wkrótce trzeba będzie je otoczyć odpowiednią opieką.

Kolejne, a zarazem, ostatnie spotkanie z ramach „Sztuki w zasięgu ręki” odbędzie się 9 października w Filii nr 9 o godz. 18.00. Prelekcję wygłosi dr hab. Tomasz Wagner, architekt, urbanista. Cykl spotkań realizowany jest w ramach projektu „To lubię. Czytelnicy dzielą się pasjami”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.