Wyróżnienie dla Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu otrzymała wyróżnienie w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019”. Dziękujemy za dostrzeżenie naszej pracy!

Jury nagrodziło nasz Zespół za przedsięwzięcia mające na celu promowanie literatury i czytelnictwa, podkreślając dużą różnorodność oraz  ich profesjonalną oprawę, dodatkowo warto wspomnieć, że wyróżnienie w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa” otrzymujemy drugi rok z rzędu.

Cieszymy się, że w oczach jury zyskały uznanie nasze projekty m.in.: „Książka na piątkę, znakomity początek”, „Kryminalne zagadki Śląska”, „To lubię. Bibliotekarze dzielą się pasjami”oraz „Made in Japan: tak daleko tak blisko”

W swoich działaniach zawsze staramy się, aby nasza oferta była  bogata i różnorodna. Działania organizowane w roku 2019 miały na celu wzmocnienie funkcji biblioteki jako ośrodka animującego kulturę oraz promującego czytelnictwo. W swojej działalności staraliśmy się dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, współpraca z placówkami oświatowymi, przedszkolami, szkołami i uczelniami pozwoliła nam poznać i zaspakajać potrzeby czytelnicze dzieci i młodzieży, szczególną uwagę przykładaliśmy do pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz z różnego typu
dysfunkcjami.