Wspomnienia na papier przelane

Promując czytelnictwo zawsze warto pamiętać o lokalnym patriotyzmie i o książkach pisanych przez zabrzan i o Zabrzu. Okazją do tego było niewątpliwie spotkanie autorskie ze Stanisławem Koniakiem, wieloletnim działaczem, byłym przewodniczącym KZ NSZZ Solidarność przy KWK Zabrze i radnym.

Zalążkiem do powstania książki okazały się wspólne rozmowy działaczy, którzy po latach w ramach spotkań Stowarzyszania Represjonowanych, postanowili spisać swoje wspomnienia i działania z tamtych czasów.

Stanisław Koniak ma bardzo bogatą wiedzę i podczas rozmowy z czytelnikami w Czytelni Ogólnej i Prasy, zahaczył o wiele tematów, także tych zawartych w swojej książce, dotyczących historii, polityki czy górnictwa.

Spotkanie było okazją do przypomnienia wielu wydarzeń z przeszłości. Autor wspomniał okres komunizmu, jako jeden z najgorszych okresów w dziejach Polski, kiedy polityka mieszała się z życiem codziennym. Była też okazja do przybliżenia jego pracy w kopalni, w której przeżył ogień, zawał i wodę, a gdzie najważniejsze było bezpieczeństwo i jako sztygar dbał o innych górników i ich rodziny.

Nie zabrakło również anegdot jeszcze z czasów szkolnych czy z okresu pracy na kopalni, które wywołały uśmiech pośród zebranej publiczności.