Pisane w cieniu Wezuwiusza

6 listopada odbyła się w II LO w Zabrzu sesja popularnonaukowa „Pisane w cieniu Wezuwiusza”. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Sesję zorganizowała zabrzańska biblioteka w związku z Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ustanowionym przez polski sejm w ramach projektu „Widziane z Neapolu. Gustaw Herling-Grudziński”, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykłady wygłosili pracownicy naukowi  Instytutu Nauk o Kulturze Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wystąpienie dr hab. Beaty Gontarz traktowało o osobie autora jako przedstawicielu pokolenia 1920 (1919), urodzonego w wolnej Polsce i w szczególny sposób doświadczonego przez historię. Prof. Małgorzata Krakowiak z kolei omówiła niezwykle istotną rolę „Dziennika pisanego nocą” w aktywności Herlinga-Grudzińskiego. Dzięki jego diarystycznej relacji z czytelnikiem lepiej poznajemy intencje twórcze pisarza, jego subtelny kontakt z otoczeniem oraz rozterki, które nim kierowały. Ostatni wykład wygłosiła dr Aleksandra Dębska-Kossakowska, która omówiła kilka istotnych problemów, które podejmował autor w napisanych opowiadaniach.

Licznie zgromadzona młodzież mogła wynieść dużo pożytecznych informacji, podanych w przystępny sposób, zachęcających do własnych przemyśleń i poszukiwań.