Przed i po – Przed i po. Czesław Miłosz

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK, Prezydent Zabrza

PROF. KRZYSZTOF UNIŁOWSKI, dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej
im. Ireneusza Opackiego

zapraszają na:

III LITERACKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
Z CYKLU PRZED I PO / ZABRZE 2019

Temat:  Przed i po. Czesław Miłosz.

 

Program konferencji:

 

10 października

Zabrze, Łaźnia Łańcuszkowa, ul. Wolności 408

 

9.30 – 10.30

Uroczyste otwarcie konferencji

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK, Prezydent Zabrza,

KRZYSZTOF UNIŁOWSKI, Dyrektor INoLP im. I. Opackiego UŚ w Katowicach

JOANNA KISIEL, Przewodnicząca Komisji Historycznoliteracka, PAN o/Katowice

JOANNA ZACH, Kierownik Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza UJ

ZBIGNIEW KADŁUBEK,  Dyrektor Biblioteka Śląskiej

JÓZEF OLEJNICZAK – Prezentacja tomu: Przed i po. Witold Gombrowicz

 

10.30 – 10.45 

Przerwa kawowa

 

10.45 – 13.30

ALEKSANDER FIUT, Miłosz (nie)archiwalny;

STEFAN CHWIN, Polska Miłosza, Polska Herberta;

TADEUSZ SŁAWEK, Księżycowe wyspy. Blake, Żuławski, Miłosz;

JOANNA ZACH, „Żywa księga ludzkiego gatunku”. Na marginesie pism rozproszonych Czesława Miłosza;

Dyskusja

 

13.30 – 14.30

Przerwa obiadowa

 

14.30 – 16.30

KRZYSZTOF CZYŻEWSKI, Rodzinna Europa XXI wieku;

JUREK HIRSCHBERG, Tłumacz przydrożny: jak włóczyć się z Miłoszem po obcym języku i nie wpaść do rowu;

LEONARD NEUGER, Miłosz w Sztokholmie;

STANLEY BILL, Rytmy Miłosza.

 

16.30 – 18.30

KARINA JARZYŃSKA, Miłosz po Zagładzie: praktyki świadczenia;

MARIUSZ JOCHEMCZYK, Miłosz w canoe. Impresja;

ANNA GAWRYŚ, Miłosz w oczach Oli Watowej;

MATEUSZ ANTONIUK, na czym polega zaprawa ręki” O pisaniu Miłosza;

dyskusja

 

11 października

Zabrze, Łaźnia Łańcuszkowa, ul. Wolności 408

 

9.00 – 11.00

ANDRZEJ ZIENIEWICZ, Po Miłoszu, po dwudziestowieczności? Sztambuch, zmoralizm, przydrożność i przemilczenie – wiersz Miłosza pod koniec stulecia (i na początku następnego)

MARIAN BIELECKI, Widma relatywizmu, czyli dlaczego Miłoszowi nie podobały się obyczaje erotyczne Jeleńskiego

PIOTR ŚLIWIŃSKI, Gwóźdź z porcelany. Szukając klucza do całości

ANDRZEJ SKRENDO, Mistrz, czyli jak czytaliśmy Miłosza. Na przykładzie Pieska przydrożnego

WACŁAW LEWANDOWSKI, Po Miłoszu Barańczak ‒ poetycki dialog o porcelanie

dyskusja

 

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

 

11.30 – 13.00

WSPOMINAMY MISTRZA. CZESŁAW MIŁOSZ

Prowadzenie: Józef Olejniczak

 

13.00 – 14.00

Przerwa obiadowa

 

14.00 – 16.00

MAREK ZALESKI, „Dolina Issy” i „Smutek tropików”: powinowactwo (choć nie z wyboru);

ANDRZEJ FRANASZEK, O przyjaźni i dialogu Czesława Miłosza z Józefem Czapskim;

MARZENA WOŹNIAK-ŁABIENIEC, Miłosz w BBC;

TOMASZ WÓJCIK, Czesław Miłosz i mistrzowie Ładu. Dante, Linnaeus, Rilke;

dyskusja

 

16.00 – 18.00

EWA KOŁODZIEJCZYK, Z archiwum „Kontynentów” Czesława Miłosza;

PAWEŁ BEM, Wszystkie październiki Czesława Miłosza;

PIOTR MILLATI, „Gucio zaczarowany” – nie tylko dziecięca lektura Czesława Miłosza;

MAREK BERNACKI, Obywatel Poeta. Wizja Polski w „Prologu” Czesława Miłosza;

Dyskusja i podsumowanie konferencji