Wytrwały tropiciel Absolutu

Spotkanie z prof. Zdzisławem Kudelskim zainaugurowało projekt „Widziane z Neapolu. Gustaw Herling-Grudziński”, który przygotowaliśmy z myślą o Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego obchodzonego w 2019. Spotkanie to było z prawdziwie „górnej półki”, bowiem rozmowę prowadzili dwaj wytrawni „herlingofile” – profesor Kudelski oraz dziennikarz, wieloletni przyjaciel pisarza Jan Mazurkiewicz. W jej trakcie poruszone zostały najważniejsze wątki obecne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Nie zabrakło również osobistych wspomnień ze spotkań z twórcą „Dziennika pisanego nocą” w Neapolu, w którym spędził kilkadziesiąt lat życia, a także w Polsce. Rozmówcy sporo uwagi poświęcili również trudnej biografii pisarza-emigranta.

Do projektu „Widziane z Neapolu. Gustaw Herling-Grudziński” powrócimy w listopadzie br., kiedy to planujemy zorganizowanie m.in. sesji z udziałem badaczek dzieła Grudzińskiego z Uniwersytetu Śląskiego, performatywnego czytania fragmentów „Dziennika pisanego nocą” oraz fotograficzną wędrówkę po Neapolu śladami pisarza.