Kraków z gościną w Zabrzu

Milosz Festival gości osobistości światowej literatury: poetów i prozaików – w tym laureatów Nagrody Nobla – a także krytyków i tłumaczy. W jego trakcie odbywają się spotkania autorskie, wieczory poetyckie, debaty i spotkania panelowe.

I tak, 10 czerwca br. w zabrzańskiej kopalni „Guido” na poziomie 320 odbyło się dwuczęściowe spotkanie, któremu patronował Czesław Miłosz. Jako pierwszy wystąpił znakomity litewski poeta, eseista, publicysta, badacz i tłumacz literatury pięknej, z którym rozmawiał redaktor Maciej Szczawiński. Następnie odbył się panel dyskusyjny zatytułowany „Wspominamy Mistrza: Czesław Miłosz”- wzięli w nim udział wybitni ludzie kultury, m.in. Aleksander Fiut, Leonard Neuger, Krzysztof Czyżewski, Jerzy Illg oraz syn Poety Anthony Miłosz.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu znalazła się w gronie organizatorów tego wydarzenia.