Seminarium „Born in the U.S.A.”

Wykłady miały na celu poszerzenie wiedzy na temat historii relacji polsko-amerykańskich w minionym stuleciu oraz ukazanie ważnej roli kontaktów między obywatelami obu krajów. Ważnym aspektem poruszonym podczas seminarium było odzyskanie przez Polskę niepodległości i rola, jaką odegrał w tym wydarzeniu światowej sławy pianista, a potem premier i minister spraw zagranicznych Ignacy Paderewski. Temat ten podjęła dr Anna Samborowska w wykładzie pt. „Ignacy Paderewski a sprawa polska w Ameryce”. Nie zabrakło też wątku literackiego. Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” wygłosił referat pt. „Między modą a fascynacją. Recepcja literatury amerykańskiej w Polsce w ciągu minionych 70 lat”, podczas którego przedstawił najpopularniejszych pisarzy zza oceanu, których książki są tłumaczone i wydawane w Polsce, zwrócił uwagę na zmieniające się gusta i tendencje czytelnicze tej literatury w Polsce, a także mówił o wzroście udziału literatury anglojęzycznej na rynku książki w Polsce i Europie. Trzecie – i ostatnie – wystąpienie przygotowała dr Sonia Caputa. Nosiło ono tytuł „Stereotypy Amerykanów polskiego pochodzenia w amerykańskich filmach i serialach telewizyjnych”. Nawiązując m.in. do filmów „Prawo ulicy”, „Dwie spłukane dziewczyny” i „Hot in Cleveland” oraz seriali, jak choćby bardzo popularny niegdyś serial kryminalny „Banacek”, ukazała, jak Amerykanie widzą przedstawicieli Polonii i jakie ich cechy uważają za dominujące.