Zebrał i opracował…

Autor opowiedział grupie piąto- i szóstoklasistów z SP nr 31, jak powstają i czym są legendy. Pokazał swoje książki, m.in. zbiory legend górnośląskich i bytomskich. Najwięcej uwagi – co oczywiste – poświęcone zostało zabrzańskim podaniom. Dzieci usłyszały opowieść o powstaniu Zabrza, o rycerzu Zabrzeskim, a także znaną lokalną legendę o Marysi żywcem zamurowanej. Najbardziej zainteresowały słuchaczy legendy z ich najbliższej okolicy – Rokitnica bowiem ma również swoje własne baśniowe historie. Zatopiona gospoda, Zapadły zamek w Rokitnicy, Złota karbidka czy Utopiec w rokitnickim młynie – to tytuły niektórych z nich. Młodzi ludzie słyszeli je po raz pierwszy i nie ukrywali zdziwienia, że z ich dzielnicą związane są takie „cuda i dziwy”.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury