Seminarium „Born in the U.S.A.”

PROGRAM SEMINARIUM „BORN IN THE U.S.A.”
11.00 – Rozpoczęcie seminarium, przywitanie gości
11.10 – 11.50 – dr Anna Samborowska
„Ignacy Paderewski a sprawa polska w Ameryce”
11.50 – 12.30 – Piotr Dobrołęcki
„Między modą a fascynacją. Recepcja literatury amerykańskiej w Polsce w ciągu minionych 70 lat”
12.30 – 13.10 – dr Sonia Caputa
„Stereotypy Amerykanów polskiego pochodzenia w amerykańskich filmach i serialach telewizyjnych”

Wykłady mają na celu poszerzenie wiedzy na temat historii relacji polsko-amerykańskich w minionym stuleciu oraz ukazanie ważnej roli związków międzyludzkich między obywatelami obu krajów. Ważnym aspektem poruszonym podczas seminarium będzie odzyskanie przez Polskę Niepodległości i wpływu na to wydarzenie zarówno Ignacego
Paderewskiego, który był ambasadorem interesów polskich w Ameryce, jak i ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona, który na początku 1918 roku ogłosił swój program pokojowy dla świata – słynne 14 punktów, spośród których 13. punkt tego programu mówi o zjednoczonej i niepodległej Polsce.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury