Było gryfnie!

We wtorek, 6 listopada br., zaborskie przedszkolaki spotkały się z Grzegorzem Chudym – polonistą, malarzem znanym ze swoich znakomitych akwarel, a także znanym popularyzatorem śląskiej kultury i „godki”. Stworzył on autorski projekt edukacyjny „Bajtle godajom”, a spotkanie ze rozbójnikiem Pistulką to jeden z jego elementów. I doskonała okazja, by poznać motywy tradycyjnych baśni i trochę gwarowych wyrażeń. A te brzmią naprawdę soczyście – zaborskie przedszkolaki poznały m.in. tomatę, oberibę, zynft, gynsi pympek, bombony i inne. Heksa próbowała skraść im kusika, a sami mogli fyrglać w boncloku i klupać w niego kopyścią. Uciechy było co niemiara. Pyrsk!