Zgłoszenie do nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury

            Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku zostaną przyznane Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu w dniu 30 września 2018r. podczas koncertu galowego
z okazji święta miasta.

            Jak wynika z regulaminu, nagroda – indywidualna lub zbiorowa – przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz za szczególny wkład w rozwój bądź upowszechnianie kultury w naszym mieście. Kandydatów do nagrody przedstawiają: związki twórcze
i stowarzyszenia kulturalne, środowiska artystyczne i naukowe, instytucje i placówki kultury oraz członkowie Jury.

            Pisemne rekomendacje kandydatów należy składać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu ul. Wolności 286, pok. 300 lub przesłać e-mailem: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2018r.