Trzy źródełka

Agnieszka Frączek jest doktorem habilitowanym językoznawstwa, germanistką i leksykografem. Swoją fascynację językiem, jego różnorodnością, możliwością zabawy słowami i wyrażeniami dzieli się z najmłodszymi, popularyzując wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Napisała książeczki m.in. o homonimach („Kanapka i innych wierszy kapka”) i homofonach („Jedna literka, a zmiana wielka”) czy przysłowiach („Gdzie przy słowie jest przysłowie”). W wierszach opowiada o kulturze słowa i rozprawia się z błędami językowymi („Byk jak byk”, „Złap byka za rogi”). Jest laureatką nagrody Edukacja 2008, wyróżnienia Duży Dong przyznawanego przez Polską Sekcję IBBY oraz nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz.

Autorka spotkała się z dziećmi w filiach nr 20, 11 i 5 zabrzańskiej biblioteki. O życiu opowiadała w „20” przy okazji książki „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą”. W jej przypadku źródłem inspiracji było życie autora, a właściwie jego burzliwe i wybuchowe (dosłownie! mały Julek bawił się w piromana) dzieciństwo do czasu młodości, kiedy już na poważnie zaczął pisać wiersze.

W Filii nr 11 Agnieszka Frączyk zaprosiła zgromadzone tam dzieci do zabaw językowych. Nie zabrakło zabawnych, zaskakujących rymów i słownych skojarzeń, jak choćby w wierszach z tomiku „Kotostrofy, czyli o kotach strofy”, o których – podobnie jak o ich kocich bohaterach – rozmawiano w czasie tego spotkania.

I wreszcie, na koniec zabrzańskiego „tournee” Pani Agnieszka odwiedziła Filię nr 3 w maciejowskiej SP nr 23. Tu spotkała się z uczniami czwartych i piątych klas, a tematem były „Tajemnice polszczyzny”. Jeśli ktoś myślał, że problem błędów językowych jest nudny i trudny, po tym spotkaniu niechybnie zmienił zdanie. Pisarka mówiła o tym w sposób bardzo wciągający i dowcipny, okraszając swoją opowieść wieloma przykładami oraz zapraszając uczestników do wspólnych ćwiczeń.