Skarbniku, Skarbniku, latek masz już bez liku…

W drzwiach jednej z sal Przedszkola Miejskiego nr 16 w Zabrzu-Zaborzu rankiem 6 czerwca br. stanęła wysoka zakapturzona postać odziana w ciemną szatę z górniczą karbidką w ręce.

To Skarbnik – duch kopalni – odwiedził zabrskie przedszkolaki, by opowiedzieć o pracy górników i życiu w dawnych kopalniach. Okazją do spotkania z tą legendarną postacią była prezentacja książek „Baśnie śląskie” i „Rozbójnik Pistulka i inne śląskie baśnie” opracowanych przez Małgorzatę Zalewską-Zemłę. Autorka czytała fragmenty obu zbiorów. W przedstawianych baśniach i legendach pojawiły się postacie utopca, czyli śląskiego wodnika, rozbójników Eliasza i Pistulki pomagających biednej sierocie, a także diabła, którego oszukał sprytny wieśniak.

Dla małych słuchaczy były to rzeczy nowe – chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez Skarbnika, dotyczące przeczytanych tekstów. Spotkanie to jest dobrym wstępem do pogłębiania przez zabrskie przedszkolaki znajomości bohaterów zaludniających śląskie baśnie i legendy.