Makoszowy „z buta”

W sobotę, 16 czerwca br., zabrzańska biblioteka zorganizowała „Spacer po Makoszowach” połączony z „mobilnym” warsztatem fotograficznym.

Przewodnikiem i instruktorem był znany zabrzański fotograf Arkadiusz Gola. Spotkanie to cieszyło się sporym zainteresowaniem – wśród kilkunastu uczestników znaleźli się przedstawiciele różnych pokoleń. Byli to zarówno mieszkańcy, jak i fascynaci Makoszów oraz fotografii.

Spacer obejmował znaczną część dzielnicy. Rozpoczął się od przysiółka „wieś” poprzez „pioski” do makoszowskiej hałdy, gdzie oczy uczestników cieszyła panorama nie tylko Makoszów, ale również okolicznych miast. Część zdjęć wykonanych w tym dniu zostanie opublikowana w przygotowywanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu publikacji „Nasze Makoszowy”.