Jak żyć w trudnym świecie?

W dniu 23 maja w ramach programu „Globalnie w bibliotekach” odbyło się spotkanie z uczniami II klasy zabrzańskiej SP nr 7. Prowadziły je bibliotekarki z Filii nr 11 MBP w Zabrzu.

Podczas warsztatu „Kiedy przychodzi kryzys” dzieci zostały wprowadzone tematykę pomocy humanitarnej. – Rozmawialiśmy o trudnych wydarzeniach, o których najmłodsi słyszą, często przypadkiem, w mediach lub w rozmowach dorosłych. Wspólnie dyskutowaliśmy o tym, co to jest wojna, pokój, konflikt zbrojny, katastrofa naturalna oraz kryzys humanitarny – opowiada kierująca Filią nr 11 Agata Woźniok.

W czasie spotkania poruszany był temat przyczyn i skutków konfliktów; ogromnych cierpień ludzi, które powodują obecnie np. wojna w Syrii czy zbrojny konflikt na Ukrainie. Była też mowa o katastrofach naturalnych, takich jak niedawne trzęsienie ziemi w Nepalu. Uczestnicy warsztatu zauważyli, że wojny i klęski żywiołowe występują w wielu miejscach na świecie i właściwie żaden zakątek Ziemi nie jest całkiem bezpieczny. W tym kontekście niezwykłej wagi nabiera solidarność między ludźmi, niesienie pomocy potrzebującym – choćby byli to całkiem nieznani, egzotyczni mieszkańcy odległych kontynentów. Jak to zrobić, kiedy mieszka się w Polsce i chodzi do szkoły? Jest wiele sposobów pomocy na odległość – i o nich opowiedziały na zakończenie prowadzące warsztaty.