Robimy swoje w bibliotece

Kartel Kulturalny i Filia nr 6 MBP w Zabrzu ponownie udowodnili, iż spotkać się we własnym gronie, miło spędzić wieczór i uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym może oznaczać jedno i to samo. W piątkowym spotkaniu w rokitnickiej filii biblioteki, na które wybrało się trzydzieści kilka osób, mogliśmy się przekonać, że przypomnienie popularnych niegdyś piosenek i tekstów Wojtka Młynarskiego również dzisiaj może być przyczyną sporych doznań i uniesień.

Współczesne „odkrywanie Młynarskiego”, jego nastrojowych, lirycznych, a niekiedy przebojowych i wykazujących sporą troskę o stan dusz i umysłów rodaków tekstów powiodło się znakomicie. Klimat spotkań organizowanych przy ul. Krakowskiej przypomniał nam atmosferę dawnych klubów studenckich, co powoduje, że z przyjemnością wybierzemy się na kolejne, zwłaszcza jeżeli spotkamy się znowu z Kartel Bandem, którego wykonania utworów Młynarskiego przywracają wiarę w amatorską twórczość artystyczną.