Spotkania z historią – o strajku i pacyfikacji KWK „Wujek”

W dniu 7 grudnia w sali UTW przy placu Dworcowym odbyło się kolejne „Spotkanie z historią” – tym razem poświęcone tragicznym wydarzeniom z grudnia 1981 roku.

W spotkaniu wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu-Mikulczycach oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rozpoczęło się ono wprowadzeniem w kontekst historyczny zdarzeń sprzed 36 lat, którego dokonał Zbigniew Gołasz z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Po nim wystąpił Krzysztof Pluszczyk – świadek historii, uczestnik strajku i pacyfikacji, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16.12.1981 (Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach). Zdał żywą relację, nie oszczędzając tragicznych szczegółów (w tle „błyskały” zdjęcia z pacyfikacji). Uczestnicy spotkania mieli także okazję obejrzeć film dokumentalny „Życiorysy z bliznami” Agnieszki Świdzińskiej. Na zakończenie wypowiedział się Wiceprezydent Miasta Zabrze Jan Pawluch, zapraszając pana Krzysztofa Pluszczyka na obchody rocznicowe do Zabrza.