Zawiadomienie o wyborze oferty – prenumerata 2017

Zabrze, dn. 28.11.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

1. W celu udzielenia zamówienia na: “Systematyczną dostawę prasy codziennej i czasopism w 2017 roku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu”, przeprowadzono zapytanie ofertowe.

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 28.11.2016 r. do godziny 10.00 wpłynęła

jedna oferty.

3. Na wykonawcę ww. zamówienia wybrano:

Ruch S.A.”

ul. Chłodna 52

00- 872 Warszawa