Zawiadomienie o wyborze oferty

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu informuje, że najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną na zadanie pn.:

„Przegląd i legalizacja gaśnic Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu wraz z filiami, według załączonego wykazu”

spośród trzech nadesłanych, zaproponowała firma:

P.H.U. SERWIS P-POŻ
Zakład Naprawy Gaśnic
Autoryzowany Serwis K.Z.W.M.
Jan Janyga
Bytom – Stolarzowice Osiedle
ul. Damrota nr 7

Oferowana cena: 356,70 zł brutto