Zaproszenie do składania ofert na zamówienie pn: “Systematyczna dostawa prasy codziennej i czasopism w 2017 roku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu zaprasza do składania ofert na zamówienia pn.

„Systematyczna dostawa prasy codziennej i czasopism w 2017 roku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu”

Termin składania ofert upływa dnia 28 listopada 2016 roku, do godziny  10:00 w sekretariacie zamawiającego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu przy ul. ks. J. Londzina 3, I piętro.

Pełna treść ogłoszenia

Formularz – prasa-2017

Załącznik nr 1 – formularz cenowy

Załącznik nr 2 – zestawienie placówek i wykaz tytułów

Załącznik nr 3 – adresy punktów

Załącznik nr 4 – Projekt umowy