Świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy…

Dot. „Świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu oraz osób kierowanych na staż do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu” przez okres 12 miesięcy. Termin składania ofert do 09.12.2016 r. do godz. 10.00.

zaproszenie-do-skladania-ofert