Sprzedaż i dostawa książek dla MBP w Zabrzu

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu informuje, że najkorzystniejszą ofertę na ”Sprzedaż i dostawę książek dla MBP w Zabrzu”, spośród 4. nadesłanych ofert zaproponowała firma:

Matras S.A.
ul. Łopuszańska 38 B
02-232 Warszawa

oferując rabat od ceny detalicznej w wysokości 44,5 % oraz liczbę wydawnictw z którymi współpracuje w ilości: 3733.

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił wszystkie wymogi zawarte w formularzu oferty.

Oprócz firmy „Matras S.A.” identyczny rabat od ceny detalicznej zaproponowała firma Platon Sp. z o.o. oraz liczbę wydawnictw z którymi współpracuje w ilości: 407. Zgodnie z pkt. 6 Zaproszenia ilość wydawnictw miała decydujący wpływ przy wyborze Wykonawcy w przypadku wpłynięcia ofert z takim samym rabatem.