Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu”

Termin składania ofert upłynął w dniu 16.03.2022 r. o godz. 11.00, termin realizacji umowy 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wpłynęła 1 oferty cenowa:

Przychodnia Specjalistów
„ZDROWIE” Sp. z o.o.
41-800 Zabrze ul. Słodczyka 7