„Zabrze jak z bajki” – 2018

Dawno, dawno temu… Ale nie za siedmioma górami i siedmioma lasami, tylko tu, w Zabrzu i na śląskiej ziemi, działy się rzeczy przedziwne i fantastyczne. Opowiadają o nich liczne baśnie, podania i legendy. Na ich kanwie powstał projekt „Zabrze jak z bajki” realizowany przez naszą bibliotekę w 2018 roku w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.

„Zabrze jak z bajki” to cykl różnorodnych wydarzeń promujących regionalną i lokalną tradycję, pokazujących piękno oraz bogactwo miejscowej kultury. Pragniemy, aby mali zabrzanie poznali bohaterów od pokoleń zamieszkujących górnośląską wyobraźnię i sami mogli uczestniczyć w tym dziedzictwie. Sporo z zaplanowanych działań dotyczy lokalnych podań skupiających się wokół postaci legendarnego założyciela Zabrza – Zabrzeskiego, zamku, w którym mieszkał, i jego córki – Marysi Zabrzeskiej,  zamurowanej z rozkazu macochy w zamkowych piwnicach. To najbardziej znane miejscowe legendy, które warto przywoływać, a jednocześnie osadzić je w szerszym – ogólnośląskim – kontekście kulturowym.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

 

Współpraca:

                                                                                        Stowarzyszenie „Janosch Familijo”