Warsztaty dla bibliotekarzy „Kierunek rozwój”

Projekt składa się z cyklu warsztatów, które mają podnieść zarówno poziom wiedzy, jak i wzmocnić posiadane już kompetencje i umiejętności bibliotekarzy. Adresatami szkoleń będą głównie pracownicy MBP w Zabrzu. Do udziału w wybranych szkoleniach zaprosiliśmy również osoby z innych śląskich bibliotek. Jednym z elementów zadania jest wizyta studyjna w krakowskiej Artetece, która jest doskonałym przykładem nowego spojrzenia na rolę i funkcję biblioteki w środowisku lokalnym.

 

Projekt realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”

Współfinansowanie