Projekt Aflatoun – 2017

Aflatoun uczy zaradności życiowej, pokazuje siłę jednostki i sens wspólnoty.

To innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych, ekonomicznych oraz kreatywności dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 20 lat.

Aflatoun wdrażany jest w 111 krajach na całym świecie i obejmuje ponad 2 miliony osób. Program w zrównoważony sposób omawia zagadnienia społeczne i finansowe, odkrywa potencjał dzieci i młodzieży, rozwija krytyczne myślenie oraz zaangażowanie najmłodszych w działania na rzecz lokalnego otoczenia, przygotowując ich jednocześnie do bycia otwartymi, tolerancyjnymi i aktywnymi obywatelami.

Zabrzańska Biblioteka również dołączyła do programu Aflatoun organizując cykl czternastu spotkań w Filii nr 11 przy ul. Wolności 177.

Przygodę z programem Aflatoun rozpoczęliśmy 31 stycznia 2017 roku – relacjonuje edukatorka Agata Woźniok, kierująca Filią nr 11 MBP w Zabrzu, a jednocześnie prowadząca spotkania w ramach projektu. – Przez pół roku spotykaliśmy się w 11-osobowej grupie i rozwijaliśmy kompetencje społeczne i finansowe. W trakcie zajęć poznaliśmy swoje mocne strony i talenty, prawa i obowiązki; nauczyliśmy się oszczędzać i mądrze wydawać pieniądze. Dzięki programowi Aflatoun dzieci odkryły swoją wewnętrzną siłę i stały się sprawcami pozytywnych zmian.

Projekt realizowany jest w ramach programu Aflatoun Fundacji Nauka dla Środowiska w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.

Skip to content