„Mamy pociąg do książek” – Tydzień Bibliotek 2019 w Zabrzu

Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Poradnik Bibliotekarza” nr 7-8/2019 wydawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich