Powyższy adres e-mail zostanie użyty, jeśli Czytelnik w naszej bazie nie ma przypisanego wcześniej adresu.