Zmiany w regulaminach Wypożyczalni, Czytelni Ogólnej i Prasy, oraz Wypożyczalni Filii nr 12

Z dniem 10 października 2023 r. Biblioteka wprowadza zmiany w Regulaminie Wypożyczalni oraz Regulaminie Czytelni Ogólnej i Prasy oraz Wypożyczalni Filii nr 12 .
Najważniejsze zmiany dotyczą elektronicznego dokumentu tożsamości:

  1. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien okazać aktualny dokument tożsamości, którym może być również elektroniczny dokument tożsamości (np. dokument mObywatel). W przypadku jego okazania bibliotekarz dokonuje weryfikacji dokumentu mobilnego, w celu potwierdzenia jego autentyczności i ważności (§ 1 ust. 3a Regulaminu),
  2. W przypadku weryfikacji dokonywanej na podstawie elektronicznego dokumentu tożsamości dokument ten nie jest w żaden sposób powielany, kopiowany ani przechowywany (§ 2 ust. 2 pkt. 7 Regulaminu),
  3. w przypadku braku adnotacji dotyczącej adresu w okazanym dokumencie uprawniającym do zapisu, czytelnik jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o adresie zamieszkania i adresie do korespondencji (§ 1 ust. 3c Regulaminu).