Інформація про обробку персональних даних Міською публічною бібліотекою ім. Єжи Фусецького у Забже

Персональні дані читачів/користувачів бібліотеки будуть оброблятися на підставі та відповідно до застосовних положень про захист персональних даних, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) №2016/679 від 27 квітня 2016р.

 1. Адміністратором персональних даних, що обробляються, є Міська публічна бібліотека ім. Єжі Фусецького, яка знаходиться за адресою: Забже (41-800), вул. Ю. Лондзіна, 3 (далі бібліотека).
 2. Роз’яснення з питань, пов’язаних із персональними даними, дає працівник із захисту даних; контакт: daneosobowe.iod@biblioteka.zabrze.pl або листом до бібліотеки.
 3. Бібліотека опрацьовує надані персональні дані в наступних цілях:
  1. Укладання та виконання або припинення договору та виконання інших дій, пов’язаних з договором, включаючи дії, що передують його укладенню (стаття 6 ч.1 літ.б ЗРЗД)
  2. Здійснення права або виконання юридичного зобов’язання, що випливає з правових норм, зокрема Закону про бібліотеки, організацію та проведення культурних заходів, державної статистики, бухгалтерського обліку, державних фінансів, архівних документів, а також Кодекс Цивільний, Сімейний та Опікунський. Крім того бібліотека зобов’язана контролювати процеси, що відбуваються в Інтернеті, у зв’язку з положенням про протидію діям, забороненим законом (стаття 6 ч.1 літ.с ЗРЗД)
  3. Реалізація законних інтересів бібліотеки, у тому числі забезпечення безпеки електронних пристроїв у бібліотеці (стаття 6 ч.1 літ.f ЗРЗД)
  4. Реалізація розширених послуг в обсязі та на підставі наданої згоди, включаючи надсилання рекламної інформації (стаття 6 ч.1 літ.a ЗРЗД)
 4. У зв’язку з обробкою даних для цілей, зазначених вище, надані дані можуть бути надані суб’єктам, уповноваженим законом, та суб’єктам, яким надання даних виправдане для виконання конкретної діяльності або виконання конкретної послуги, що надається. Адміністратор, наприклад, поштові оператори, юридичні особи, які надають юридичні послуги адміністратору, суб’єкти, що надають ІТ-послуги адміністратору та надають програмне забезпечення та системи, призначені для адміністратора, а також надають послуги з технічного обслуговування.
 5. Надані дані не передаються до третіх країн та міжнародних організацій, а також не підлягають автоматизованому прийняттю рішень, у тому числі профілюванню.
 6. Надані дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для досягнення зазначених цілей обробки, тобто:
  1. У рамках реалізації укладеного договору на період до його реалізації, після закінчення цього часу на строк та в межах, встановлених законом або для забезпечення будь-яких вимог;
  2. У межах виконання юридичних зобов’язань, покладених на бібліотеку у зв’язку зі статутною діяльністю, на період до виконання або закінчення терміну дії цих зобов’язань;
  3. При реалізації законних інтересів бібліотеки на період до їх реалізації або закінчення строку їх дій;
  4. Обсяг даних, оброблюваних на підставі наданої згоди, на час діяльності, що відповідає наданій згоді, у кожному випадку – до відкликання згоди.
 7. У зв’язку з обробкою персональних даних, наданих бібліотекою, суб’єкт даних має право на доступ до своїх даних, право на виправлення, видалення або обмеження обробки, а також право на передачу даних (вказані вище права застосовуються в обсязі, зазначеному в ст. 15-18 і ст. 20-21 Загального регламенту захисту даних). У випадках, коли обробка здійснюється на підставі вираженої згоди, суб’єкт даних має право відкликати згоду на обробку даних у будь-який час, не впливаючи на законність обробки, що здійснювалася на підставі згоди до його відкликання.
 8. У спорах або у разі, якщо обробка персональних даних бібліотекою порушує положення ЗРЗД, суб’єкт даних має право подати скаргу до наглядового органу (Голові управління захисту персональних даних).
 9. Надання персональних даних не є обов’язковим, проте необхідне для досягнення зазначених вище цілей, у тому числі для виконання зобов’язань, покладених на бібліотеку щодо її користувачів та третіх осіб. В обсязі даних, оброблюваних на підставі наданої згоди, надання даних є добровільним.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

41-800 Zabrze, ul. ks. Józefa Londzina 3

tel./fax: 32 271-42-24, 32 271-73-57

www.biblioteka.zabrze.pl, e-mail: biblioteka@biblioteka.zabrze.pl