W gąszczu paragrafów, czyli spotkanie z prawnikiem

Pan Jarosław Wyrwa pracuje w Biurze Doradztwa Prawnego w Zabrzu i jest absolwentem tej samej szkoły, do której obecnie uczęszczają zaproszeni uczniowie.

W czasie spotkania dzieci same wyjaśniały, co rozumieją pod pojęciem prawa i bezprawia.

Nasz gość opowiedział o rodzajach prawa, a uczestnicy, dzięki wskazówkom pana prawnika, sami dochodzili do wniosków, że sprawy kupna domu czy samochodu to dziedzina prawa cywilnego, natomiast przestępstwa i wykroczenia kryminalne to już prawo karne.

Pan Jarosław barwnie przedstawił całą paletę osób, które ogólnie nazywane są prawnikami, ale w czasie procesu sądowego pełnią różne funkcje. Uczniowie dowiedzieli się, że sędzia jest prawnikiem, który rozstrzyga o winie bądź niewinności oskarżonego w czasie trwania procesu sądowego. Prokurator to prawnik – oskarżyciel wobec osoby podejrzanej, natomiast adwokat jest obrońcą przydzieloną podejrzanemu do jego obrony.

Nasz gość ze swadą wyjaśniał, iż sądownictwo i świat przestępczy to tylko fragment pracy prawników, którzy na co dzień zajmują się doradzaniem ludziom w poszczególnych sprawach w ramach istniejących przepisów prawnych. Pisanie umów czy aktów notarialnych to chleb powszedni większości prawników.

Dzieci poznały znaczenie trudnych słów związanych z zawodem prawnika: paragraf, prokurator, niepełnoletność, szacunek, terrorysta oraz tolerancja. Zapoznali się również z książkami z dziedziny praw człowieka oraz sądownictwa, które znajdują się w naszej filii.

Dalsza rozmowa toczyła się wokół tematyki praw dziecka. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali, że pierwszą osobą na gruncie polskim, która przyznała dzieciom prawa był żyjący w czasach wojennych Janusz Korczak, znany jako orędownik równości pomiędzy wszystkimi ludźmi. Dzieci mówiły głośno o swoich prawach i obowiązkach, bez których życie byłoby pełne chaosu.

Na końcu spotkania wielu z zaproszonych uczniów wyraziło chęć zostania w przyszłości prawnikiem, sędzią, a nawet antyterrorystą.