Ponary

Mordy dokonane przez niemieckie (hitlerowskie) odziały SS spod znaku trupich czaszek i formację litewskiej policji mogłyby odejść w niepamięć, gdyby nie aktywność Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” i osoby związane z ofiarami. Jedną z takich osób jest profesor Krystyna Rodkiewicz, która odpowiedziała na zaproszenie zabrzańskiej biblioteki i w dniu 17 stycznia br. wygłosiła w sali Wszechnicy Zabrzańskiej prelekcję o profesorze Kazimierzu Pelczarze, światowej sławy onkologu, który również był ofiarą zbrodni ponarskiej.

Kazimierz Pelczar (ur. 1894 r. w Truskawcu , zm. 17 września 1943 r. w Ponarach) – polski lekarz, naukowiec, onkolog, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, prekursor onkologii w Polsce. Autor ponad 85 prac naukowych z zakresu różnych dziedzin medycyny i założyciel pierwszego w przedwojennej Polsce centrum onkologii – Miejskiego Zakładu Badawczo-Leczniczego Wileńskiego Komitetu do Zwalczania Raka w Wilnie”. (z Wikipedii)

Tacy właśnie, między innymi, wybitni Polacy trafiali do „dołów śmierci” w Ponarach. Dopiero kiedy na wielkie liczby osób wymordowanych przez oprawców polskiego narodu spojrzymy przez pryzmat jednostkowych ofiar, widać w pełni, jak wielkie straty poniosło nasze społeczeństwo w tamtych strasznych czasach. Tym większa zasługa tych, którzy o tym pamiętają i wiedzą swoją dzielą się, w miarę posiadanych możliwości, z kolejnymi pokoleniami.