Spotkanie z Niepodległością

Dzieciom przybliżono historię utworzenia państwa polskiego i jego dzieje, aż po czasy rozbiorów, niewoli i odzyskania niepodległości.

Omówione zostały symbole narodowe i ich rola w życiu każdego Polaka. Uczniowie poznali znaczenie słów: „zabory”, „patriotyzm” i „niepodległość” oraz poznały najważniejsze postacie tego okresu historycznego.

Dzieci wykazały się dużą aktywnością w czasie quizu podsumowującego spotkanie, wzięły ponadto udział w konkursie plastycznym dotyczącym omawianego tematu.