Narodowe Czytanie 2018

Zabrzańskie Narodowe Czytanie 2018 miało miejsce, podobnie jak w poprzednim roku, na stadionie KS „Społem” w Zabrzu-Grzybowicach. Bibliotekę wsparła miejscowa Rada Dzielnicy Grzybowice, odstępując nam fragment programu kolejnych Zabrzańskich Dożynek Miejskich.

Miało więc Narodowe Czytanie wspaniałą oprawę – najpierw barwny korowód pięknie udekorowanych pojazdów i zaprzęgów konnych, a następnie uroczystości dożynkowe oraz ludowy festyn, w którym uczestniczyło setki osób – mieszkańców Grzybowic i innych dzielnic miasta.

Wszystkie te osoby z uwagą wysłuchały informacji o obchodach 100-lecia Niepodległości, o genezie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, a w końcu istotnych fragmentów tekstu, czytanych przez ochotników zgłaszających się spośród widowni. Każda z tych osób otrzymała egzemplarz powieści z odbitą pamiątkową pieczęcią sygnowaną przez Prezydenta RP i jego Małżonkę.

Fot. Wioleta Gola