Zmiany w regulaminach bibliotecznych

Z dniem 25.05.2018 r. zostają wprowadzone zmiany w regulaminach MBP w Zabrzu.

Wynikają one z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które nakładają na bibliotekę obowiązek dostosowania regulaminów do nowych regulacji prawnych.

Wprowadzone zmiany dotyczą wszystkich regulaminów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu. Z ich aktualną treścią można zapoznać się TUTAJ