Święty, a taki bliski

Był serdeczny, otwarty na innych, od razu nawiązywał kontakt z każdym człowiekiem„. Ten motyw przewijał się stale w czasie wieczoru literackiego dedykowanego pamięci św. Jana Pawła II w 13. rocznicę jego śmierci.

W piątek, 6 kwietnia br., w Czytelni Ogólnej i Prasy MBP w Zabrzu zebrały się osoby pragnące powspominać postać papieża Polaka, przeczytać fragmenty jego dzieł, a także własnej twórczości zainspirowanej postacią świętego. Spotkanie – zorganizowane przez MBP w Zabrzu wspólnie z zabrzańskim Klubem Inteligencji Katolickiej w ramach Dni Papieskich 2018 – rozpoczął ksiądz Janusz Iwańczuk gawędą o papieżu, jakiego zapamiętał i jakiego poznał z rozmów z kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Później swoje utwory dedykowane Janowi Pawłowi II przedstawiły poetki: Zofia Borówka i Ludmiła Raźniak. Klimat bliskości, serdeczności, zwykłego-niezwykłego ludzkiego ciepła nadał temu wieczorowi wyjątkowy wymiar. Papież Polak, święty, pozostał duchowym przewodnikiem, a uczestnicy spotkania wielokrotnie podkreślali swoją radość, iż dane im było przeżyć pontyfikat Jana Pawła II, uczyć się od niego i czerpać z jego mądrości. Dla młodych – dzisiejszych nastolatków – Karol Wojtyła jest już historią. Żywą historią.