Razem w Europie. Jeden cel

W ramach czwartej edycji Kampanii Społecznej Edukacyjno Informacyjnej „Niebieskie Zabrze” Szkoła Podstawowa Nr 41 Specjalna organizuje spotkanie młodzieży niepełnosprawnej pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Organizacją „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży ”. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Nie mówię, ale się porozumiewam” i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na osoby niepełnosprawne niekomunikujące się werbalnie. W dniach 23 29 kwietnia będziemy gościć młodzież i nauczycieli ze szkoły Pestalozzi-Schule w Essen miasta partnerskiego Zabrza.

W ramach wymiany młodzieży Polsko Niemieckiej chcemy

  • stworzyć naszym uczniom niekomunikującym się fonicznie warunki do nabywania nowych umiejętności i doświadczeń w relacjach społecznych z rówieśnikami z zagranicy. Większość naszych uczniow pochodzi z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udział uczniów w projekcie stanowi jedyną szansę na kontakt z uczniami z Niemiec;
  • aby uczniowie naszej szkoły wzięli udział wspólnie z młodzieżą niemiecką w aktywnościach, które pozwolą im na doświadczenie nowych przeżyć, emocji, tworzenia, poznania się, rywalizacji sportowej, ekspresji artystycznej, nowych doświadczeń w kontaktach ze zwierzętami;
  • aby spotkanie było bodźcem do zwiększenia świadomości lokalnej społeczności, że osoby z problemami w komunikacji, niekomunikujące się fonicznie pełnoprawnymi członkami społeczeństwa;
  • aby wymiana i spotkania towarzyszące były okazją do przełamywania barier i stereotypów w kontaktach z osobami niekomunikującymi się fonicznie. Chcemy informować odbiorców, że porozumienie pomiędzy nadawcą komunikatu, a jego odbiorcą powinno być procesem efektywnym, czyli prowadzącym do jak najlepszego zrozumienia;
  • zaangażować we wspólne działania projektowe młodzież pełnosprawną ze szkół i placówek współpracujących z nami w ramach kampanii „Niebieskie Zabrze” w celu budowania pro inkluzyjnych postaw;
  • umożliwić wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami, rodzicami i opiekunami dotyczącą metod i form pracy z osobami niekomunikującymi się fonicznie.

Warto zaznaczyć, że młodzież niepełnosprawna będzie wspierana przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zabrzu, która od wielu lat współpracuje z naszą placówką w ramach programu „Razem lepiej”.

Plan spotkania:

Poniedziałek 23.04.2018 przyjazd gości z Essen

Wtorek 24.04.2018 spotkanie młodzieży pod hasłem Dzień aktywności ruchowej”

Środa 25.04.2018 spotkanie młodzieży pod hasłem „Muzyka językiem uniwersalnym”

Czwartek 26.04.2018 spotkanie młodzieży pod hasłem „Porozumienie przez działanie”

Piątek 27.04.2018 spotkanie młodzieży pod hasłem „Teatr nas rozwija”

Sobota 28.04.2018 spotkanie młodzieży pod hasłem „Razem w świecie przyrody dzień natury”