Zmiany w regulaminach MBP w Zabrzu

Z dniem 29.03.2018 r. wprowadzone zostają zmiany w regulaminach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

W:

  • Regulaminach wypożyczalni MBP w Zabrzu
  • Regulaminie usługi bibliotecznej “Książka na telefon”
  • Cenniku MBP w Zabrzu
  • Regulaminie korzystania z urządzeń elektronicznych i internetu
  • Regulaminie korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej

dodana została następująca treść:

  • ,,Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz w poszczególnych filiach.”
  • ,,Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.biblioteka.zabrze.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.”

Z dniem 25.04.2018 r. wprowadzone zostają zmiany w regulaminach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu. Dotyczą one Regulaminu wypożyczania gier planszowych, Regulaminu korzystania ze zbiorów specjalnych oraz Regulaminu korzystania z czytników książek elektronicznych.