„Rodzina – radość miłości”

To hasło przewodnie XI Metropolitalnego Święta Rodziny, którego obchody planowane są w dniach od 19 maja do 3 czerwca 2018 r. W piątek, 9 marca, w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się konferencja inaugurująca to wydarzenie.

Pomysł Metropolitalnego Święta Rodziny narodził się podczas pielgrzymki Metropolii Śląskiej z ówczesnym Metropolitą Górnośląskim do Rzymu w 2007 r. W organizację MŚR włączają się władze samorządowe śląskich miast, parafie, stowarzyszenia, organizacje społeczne, całe rodziny, a także – po raz pierwszy – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia poprzez różnego rodzaju inicjatywy, jak: przedstawienia teatralne, koncerty, panele dyskusyjne, wystawy, kiermasze, konkursy, imprezy sportowe i wiele innych.

Celem świętowania jest promocja rodziny i związanych z nią wartości. Temat tegorocznego MŚR został zaczerpnięty z pierwszych słów adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia: „Rodzina – radość miłości”. Obchody zainauguruje koncert w Domu Muzyki i Tańca w dniu 19 maja br. Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu również tradycyjnie włączy się w MŚR organizując – we współpracy z zabrzańskim Klubem Inteligencji Katolickiej – konferencję „Zabrzanie razem dla rodziny”.

 

Cały program XI Metropolitalnego Święta Rodziny dostępny będzie wkrótce na stronie: www.swieto-rodziny.pl oraz stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.um.zabrze.pl

Fot. Igor Cieślicki